Revision 239

tmp/org.txm.chartsengine.jfreechart.core/src/org/txm/chartsengine/jfreechart/core/themes/highcharts/defaulttheme/renderers/ItemSelectionCategoryLineAndShapeRenderer.java (revision 239)
86 86

 
87 87
				DefaultCategoryDataset catDataset = (DefaultCategoryDataset) dataset;
88 88
				return CustomHTMLToolTip.getDefaultHTMLBody(renderer, hex) + "<p>" + catDataset.getColumnKey(column) + "</p><p><span style=\"color: " + hex + ";\">" + catDataset.getRowKey(row)
89
						+ ChartsEngineCoreMessages.ChartsEngine_LABEL_VALUE_SEPARATORS + " </span><b>" + catDataset.getValue(row, column) + "</b></p></body><html>";
89
						+ ChartsEngineCoreMessages.CHARTS_LABEL_VALUE_SEPARATORS + " </span><b>" + catDataset.getValue(row, column) + "</b></p></body><html>";
90 90
			}
91 91
		});
92 92
	}
tmp/org.txm.chartsengine.jfreechart.core/src/org/txm/chartsengine/jfreechart/core/themes/highcharts/defaulttheme/renderers/ItemSelectionCategoryStepRenderer.java (revision 239)
94 94
				DefaultCategoryDataset catDataset = (DefaultCategoryDataset) dataset;
95 95
				Number value = catDataset.getValue(row, column);
96 96

 
97
				return CustomHTMLToolTip.getDefaultHTMLBody(renderer, hex) + "<p>" + catDataset.getColumnKey(column) + "</p><p><span style=\"color: " + hex + ";\">" + catDataset.getRowKey(row) + ChartsEngineCoreMessages.ChartsEngine_LABEL_VALUE_SEPARATORS
97
				return CustomHTMLToolTip.getDefaultHTMLBody(renderer, hex) + "<p>" + catDataset.getColumnKey(column) + "</p><p><span style=\"color: " + hex + ";\">" + catDataset.getRowKey(row) + ChartsEngineCoreMessages.CHARTS_LABEL_VALUE_SEPARATORS
98 98
						+ " </span><b>" + valuesNumberFormat.format(value) + "</b></p></body><html>";
99 99
			}
100 100
		});
tmp/org.txm.chartsengine.jfreechart.core/src/org/txm/chartsengine/jfreechart/core/themes/highcharts/defaulttheme/renderers/ItemSelectionXYCardinalSplineRenderer.java (revision 239)
98 98

 
99 99
				XYSeriesCollection xyDataset = (XYSeriesCollection) dataset;
100 100
				return CustomHTMLToolTip.getDefaultHTMLBody(renderer, hex) + "<p><span style=\"color: " + hex + ";\">" + xyDataset.getSeriesKey(series) + "</span></p><p><b>" + RendererUtils.valuesNumberFormat.format(xyDataset.getSeries(series).getY(item))
101
						 + ChartsEngineCoreMessages.ChartsEngine_LABEL_VALUE_SEPARATORS + " </b><b>" + RendererUtils.valuesNumberFormat.format(xyDataset.getSeries(series).getX(item)) + "</b></p></body><html>";
101
						 + ChartsEngineCoreMessages.CHARTS_LABEL_VALUE_SEPARATORS + " </b><b>" + RendererUtils.valuesNumberFormat.format(xyDataset.getSeries(series).getX(item)) + "</b></p></body><html>";
102 102
			}
103 103
		});
104 104

 
tmp/org.txm.chartsengine.jfreechart.core/src/org/txm/chartsengine/jfreechart/core/themes/highcharts/defaulttheme/renderers/ItemSelectionXYSplineRenderer.java (revision 239)
116 116

 
117 117
				XYSeriesCollection xyDataset = (XYSeriesCollection) dataset;
118 118
				return CustomHTMLToolTip.getDefaultHTMLBody(renderer, hex) + "<p><span style=\"color: " + hex + ";\">" + xyDataset.getSeriesKey(series) + "</span></p><p><b>" + xyDataset.getSeries(series).getY(item)
119
						 + ChartsEngineCoreMessages.ChartsEngine_LABEL_VALUE_SEPARATORS + " </b><b>" + xyDataset.getSeries(series).getX(item) + "</b></p></body><html>";
119
						 + ChartsEngineCoreMessages.CHARTS_LABEL_VALUE_SEPARATORS + " </b><b>" + xyDataset.getSeries(series).getX(item) + "</b></p></body><html>";
120 120
			}
121 121
		});
122 122

 
tmp/org.txm.chartsengine.jfreechart.core/src/org/txm/chartsengine/jfreechart/core/themes/highcharts/defaulttheme/renderers/ItemSelectionXYLineAndShapeRenderer.java (revision 239)
111 111

 
112 112

 
113 113
				return CustomHTMLToolTip.getDefaultHTMLBody(renderer, hex) + "<p><span style=\"color: " + hex + ";\">" + label + "</span></p><p>" + xyDataset.getSeriesKey(series)
114
						 + ChartsEngineCoreMessages.ChartsEngine_LABEL_VALUE_SEPARATORS + " <b>" + valuesNumberFormat.format(xyDataset.getSeries(series).getY(item)) + "</b></p></body><html>";
114
						 + ChartsEngineCoreMessages.CHARTS_LABEL_VALUE_SEPARATORS + " <b>" + valuesNumberFormat.format(xyDataset.getSeries(series).getY(item)) + "</b></p></body><html>";
115 115
			}
116 116
		});
117 117
	}
tmp/org.txm.chartsengine.jfreechart.core/src/org/txm/chartsengine/jfreechart/core/themes/highcharts/defaulttheme/renderers/ItemSelectionXYStepRenderer.java (revision 239)
112 112
				XYSeriesCollection xyDataset = (XYSeriesCollection) dataset;
113 113

 
114 114
				return CustomHTMLToolTip.getDefaultHTMLBody(renderer, hex) + "<p><span style=\"color: " + hex + ";\">" + xyDataset.getSeriesKey(series)
115
						+ "</span></p><p><b>" + RendererUtils.valuesNumberFormat.format(xyDataset.getSeries(series).getY(item)) + ChartsEngineCoreMessages.ChartsEngine_LABEL_VALUE_SEPARATORS
115
						+ "</span></p><p><b>" + RendererUtils.valuesNumberFormat.format(xyDataset.getSeries(series).getY(item)) + ChartsEngineCoreMessages.CHARTS_LABEL_VALUE_SEPARATORS
116 116
						+ " </b><b>" + RendererUtils.valuesNumberFormat.format(xyDataset.getSeries(series).getX(item)) + "</b></p></body><html>";
117 117
			}
118 118
		});
tmp/org.txm.chartsengine.jfreechart.core/src/org/txm/chartsengine/jfreechart/core/themes/highcharts/defaulttheme/renderers/ItemSelectionCategoryBarRenderer.java (revision 239)
149 149
				Number value = catDataset.getValue(row, column);
150 150

 
151 151
				return CustomHTMLToolTip.getDefaultHTMLBody(renderer, hex) + "<p>" + catDataset.getColumnKey(column) + "</p><p><span style=\"color: " + hex + ";\">" + catDataset.getRowKey(row) + "</span>"
152
				 + ChartsEngineCoreMessages.ChartsEngine_LABEL_VALUE_SEPARATORS + " <b>" + valuesNumberFormat.format(value) + "</b></p></body><html>";
152
				 + ChartsEngineCoreMessages.CHARTS_LABEL_VALUE_SEPARATORS + " <b>" + valuesNumberFormat.format(value) + "</b></p></body><html>";
153 153
			}
154 154
		});
155 155
	}
tmp/org.txm.chartsengine.jfreechart.core/src/org/txm/chartsengine/jfreechart/core/themes/highcharts/defaulttheme/renderers/ItemSelectionXYBarRenderer.java (revision 239)
84 84
					}
85 85
	
86 86
					return CustomHTMLToolTip.getDefaultHTMLBody(renderer, hex) + "<p>" + label + "</p><p><span style=\"color: " + hex + ";\">" + xyDataset.getSeriesKey(series) + "</span>"
87
					 + ChartsEngineCoreMessages.ChartsEngine_LABEL_VALUE_SEPARATORS + " <b>" + RendererUtils.valuesNumberFormat.format(value) + "</b></p></body><html>";
87
					 + ChartsEngineCoreMessages.CHARTS_LABEL_VALUE_SEPARATORS + " <b>" + RendererUtils.valuesNumberFormat.format(value) + "</b></p></body><html>";
88 88
				}
89 89
				return "";
90 90
			}
tmp/org.txm.chartsengine.core/src/org/txm/chartsengine/core/messages/messages_fr.properties (revision 239)
1
ChartsEngine_CANT_CREATE_TMP_FILE_CHART=Impossible de créer le fichier temporaire du graphique
2
ChartsEngine_CANT_WRITE_IN_FILE=Impossible d'écrire dans le fichier
3
ChartsEngine_LABEL_VALUE_SEPARATORS=\u0020
1

 
2
CHARTS_LABEL_VALUE_SEPARATORS = \ 
3

 
4
ERROR_CANT_CREATE_TMP_FILE_CHART = Impossible de créer le fichier temporaire du graphique
5
ERROR_CANT_WRITE_IN_FILE     = Impossible d'écrire dans le fichier
tmp/org.txm.chartsengine.core/src/org/txm/chartsengine/core/messages/ChartsEngineCoreMessages.java (revision 239)
9 9

 
10 10
	private static final String BUNDLE_NAME = "org.txm.chartsengine.core.messages.messages"; //$NON-NLS-1$
11 11

 
12
	public static String ChartsEngine_CANT_CREATE_TMP_FILE_CHART;
13
	public static String ChartsEngine_CANT_WRITE_IN_FILE;
12
	public static String ERROR_CANT_CREATE_TMP_FILE_CHART;
13
	public static String ERROR_CANT_WRITE_IN_FILE;
14 14

 
15
	public static String ChartsEngine_LABEL_VALUE_SEPARATORS;
15
	public static String CHARTS_LABEL_VALUE_SEPARATORS;
16 16

 
17 17

 
18 18
	static {
tmp/org.txm.chartsengine.core/src/org/txm/chartsengine/core/messages/messages.properties (revision 239)
1
ChartsEngine_CANT_CREATE_TMP_FILE_CHART=Can't create temporary chart file
2
ChartsEngine_CANT_WRITE_IN_FILE=Can't write in file
3
ChartsEngine_LABEL_VALUE_SEPARATORS=\u0020
1

 
2
CHARTS_LABEL_VALUE_SEPARATORS = \ 
3

 
4
ERROR_CANT_CREATE_TMP_FILE_CHART = Can't create temporary chart file
5
ERROR_CANT_WRITE_IN_FILE     = Can't write in file
tmp/org.txm.chartsengine.core/src/org/txm/chartsengine/core/ChartsEngine.java (revision 239)
14 14
import org.txm.chartsengine.core.preferences.ChartsEnginePreferences;
15 15
import org.txm.chartsengine.core.results.IChartResult;
16 16
import org.txm.core.preferences.TXMPreferences;
17
import org.txm.core.results.ITXMResult;
18 17
import org.txm.utils.logger.Log;
19 18

 
20 19

 
......
38 37
	}
39 38
	
40 39
	
40
	public final static String extensionPointId = "org.txm.chartsengine.chartsengine"; //$NON-NLS-1$
41 41
	
42
	
42 43
	/**
43 44
	 * Chart type constants.
44 45
	 */
......
206 207
		ChartsEngine.chartsEngines = new ArrayList<ChartsEngine>();
207 208
		ChartsEngine.currentChartsEngineIndex = 0;
208 209
		
209
		String extensionPointId = "org.txm.chartsengine.chartsengine"; //$NON-NLS-1$
210
		IConfigurationElement[] contributions = Platform.getExtensionRegistry().getConfigurationElementsFor(extensionPointId);
210
		IConfigurationElement[] contributions = Platform.getExtensionRegistry().getConfigurationElementsFor(ChartsEngine.extensionPointId);
211 211

 
212 212
		for(int i = 0; i < contributions.length; i++) {
213 213
			try {
......
289 289
	 * @param chartsEngineName
290 290
	 */
291 291
	protected void registerChartCreatorExtensions(Class chartsEngineClass)	{
292
		String extensionPointId = "org.txm.chartsengine.chartcreator"; //$NON-NLS-1$
293
		IConfigurationElement[] contributions = Platform.getExtensionRegistry().getConfigurationElementsFor(extensionPointId);
292
		IConfigurationElement[] contributions = Platform.getExtensionRegistry().getConfigurationElementsFor(ChartCreator.extensionPointId);
294 293
		
295 294
		for(int i = 0; i < contributions.length; i++) {
296 295
			
......
357 356
			file = File.createTempFile(prefix, "." + this.outputFormat, resultsDir);
358 357
		}
359 358
		catch (IOException e) {
360
			Log.severe(ChartsEngineCoreMessages.ChartsEngine_CANT_CREATE_TMP_FILE_CHART + e);
359
			Log.severe(ChartsEngineCoreMessages.ERROR_CANT_CREATE_TMP_FILE_CHART + e);
361 360
		}
362 361

 
363 362
		// TODO : old code, useful ? and/or return null instead of the file if canWrite() return false ?
364 363
		if(!file.canWrite()) {
365
			Log.severe(ChartsEngineCoreMessages.ChartsEngine_CANT_WRITE_IN_FILE + file);
364
			Log.severe(ChartsEngineCoreMessages.ERROR_CANT_WRITE_IN_FILE + file);
366 365
		}
367 366
		return file;
368 367
	}
tmp/org.txm.chartsengine.core/src/org/txm/chartsengine/core/ChartCreator.java (revision 239)
17 17
public abstract class ChartCreator {
18 18

 
19 19
	
20
	public final static String extensionPointId = "org.txm.chartsengine.chartcreator"; //$NON-NLS-1$
21

 
22
	
20 23
	/**
21 24
	 * Basic commands constants for chart updating.
22 25
	 */
tmp/org.txm.chartsengine.jfreechart.rcp/plugin.xml (revision 239)
49 49
  <extension
50 50
     point="org.eclipse.core.expressions.propertyTesters">
51 51
   <propertyTester
52
      class="org.txm.chartsengine.jfreechart.rcp.testers.IsJFCComposite"
52
      class="org.txm.chartsengine.jfreechart.rcp.testers.__IsJFCComposite"
53 53
      id="org.txm.chartsengine.jfreechart.rcp.testers.IsJFCComposite"
54 54
      namespace="org.txm.chartsengine.jfreechart.rcp.testers"
55 55
      properties="IsJFCComposite"
tmp/org.txm.chartsengine.jfreechart.rcp/src/org/txm/chartsengine/jfreechart/rcp/testers/IsJFCComposite.java (revision 239)
1
package org.txm.chartsengine.jfreechart.rcp.testers;
2

 
3
import org.eclipse.core.expressions.PropertyTester;
4

 
5

 
6
/**
7
 * 
8
 * Tests if an editor composite is a JFCComposite. 
9
 * @author sjacquot
10
 *
11
 */
12
//FIXME: the test does not work...
13
public class IsJFCComposite extends PropertyTester {
14

 
15
	public static final String PROPERTY_NAMESPACE = "org.txm.chartsengine.jfreechart.rcp.testers"; //$NON-NLS-1$
16
	public static final String PROPERTY_EXPERT_ENABLED = "IsJFCComposite";
17
	
18
	@Override
19
	public boolean test(Object receiver, String property, Object[] args,
20
			Object expectedValue) {
21

 
22
		//FIXME: Debug
23
//		System.out.println("IsJFCComposite.test() recevier = " + receiver.getClass().getSimpleName());
24
//		System.out.println("IsJFCComposite.test() property = " + property);
25
//		System.out.println("IsJFCComposite.test() args = " + args);
26
//		System.out.println("IsJFCComposite.test() expectedValue = " + expectedValue);
27
		
28
//		ChartEditorPart editor = SWTChartsComponentsProvider.getActiveChartEditor(null);
29
//		return (editor != null && editor.getComposite() instanceof JFCComposite);
30
		return true;
31
	}
32
}
tmp/org.txm.chartsengine.jfreechart.rcp/src/org/txm/chartsengine/jfreechart/rcp/testers/__IsJFCComposite.java (revision 239)
1
package org.txm.chartsengine.jfreechart.rcp.testers;
2

 
3
import org.eclipse.core.expressions.PropertyTester;
4

 
5

 
6
/**
7
 * 
8
 * Tests if an editor composite is a JFCComposite. 
9
 * @author sjacquot
10
 *
11
 */
12
//FIXME: the test does not work...
13
public class __IsJFCComposite extends PropertyTester {
14

 
15
	public static final String PROPERTY_NAMESPACE = "org.txm.chartsengine.jfreechart.rcp.testers"; //$NON-NLS-1$
16
	public static final String PROPERTY_EXPERT_ENABLED = "IsJFCComposite";
17
	
18
	@Override
19
	public boolean test(Object receiver, String property, Object[] args,
20
			Object expectedValue) {
21

 
22
		//FIXME: Debug
23
//		System.out.println("IsJFCComposite.test() recevier = " + receiver.getClass().getSimpleName());
24
//		System.out.println("IsJFCComposite.test() property = " + property);
25
//		System.out.println("IsJFCComposite.test() args = " + args);
26
//		System.out.println("IsJFCComposite.test() expectedValue = " + expectedValue);
27
		
28
//		ChartEditorPart editor = SWTChartsComponentsProvider.getActiveChartEditor(null);
29
//		return (editor != null && editor.getComposite() instanceof JFCComposite);
30
		return true;
31
	}
32
}
0 33

 
tmp/org.txm.cah.rcp/.settings/org.eclipse.core.resources.prefs (revision 239)
1 1
eclipse.preferences.version=1
2
encoding//src/org/txm/cah/rcp/messages/messages_ru_utf8.properties=UTF-8
2
encoding//src/org/txm/cah/rcp/messages/messages_ru.properties=UTF-8
tmp/org.txm.cah.rcp/META-INF/MANIFEST.MF (revision 239)
16 16
 org.eclipse.ui;bundle-version="3.106.1",
17 17
 org.eclipse.core.runtime;bundle-version="3.10.0",
18 18
 org.txm.ca.core,
19
 org.txm.lexicaltable.core;bundle-version="1.0.0"
19
 org.txm.lexicaltable.core;bundle-version="1.0.0",
20
 org.txm.lexicaltable.rcp;bundle-version="1.0.0"
tmp/org.txm.cah.rcp/src/org/txm/cah/rcp/commands/ComputeCAH.java (revision 239)
27 27
//
28 28
package org.txm.cah.rcp.commands;
29 29

 
30
import org.eclipse.core.commands.AbstractHandler;
31 30
import org.eclipse.core.commands.ExecutionEvent;
32 31
import org.eclipse.core.commands.ExecutionException;
33
import org.eclipse.core.runtime.IProgressMonitor;
34
import org.eclipse.core.runtime.IStatus;
35
import org.eclipse.core.runtime.Status;
36 32
import org.eclipse.jface.dialogs.Dialog;
37 33
import org.eclipse.jface.viewers.IStructuredSelection;
38 34
import org.eclipse.jface.window.Window;
......
45 41
import org.eclipse.swt.widgets.Label;
46 42
import org.eclipse.swt.widgets.Shell;
47 43
import org.eclipse.swt.widgets.Spinner;
48
import org.eclipse.ui.IWorkbenchPage;
49
import org.eclipse.ui.IWorkbenchWindow;
50
import org.eclipse.ui.PartInitException;
51
import org.eclipse.ui.PlatformUI;
52 44
import org.eclipse.ui.handlers.HandlerUtil;
53
import org.txm.Toolbox;
54 45
import org.txm.ca.core.functions.CA;
55 46
import org.txm.ca.core.preferences.CAPreferences;
56 47
import org.txm.cah.core.functions.CAH;
48
import org.txm.cah.core.messages.CAHCoreMessages;
57 49
import org.txm.cah.core.preferences.CAHPreferences;
58
import org.txm.cah.rcp.messages.CAUIPMessages;
50
import org.txm.cah.rcp.messages.CAHUIMessages;
59 51
import org.txm.chartsengine.rcp.SWTChartsComponentsProvider;
60
import org.txm.chartsengine.rcp.editors.ChartEditorInput;
61
import org.txm.chartsengine.rcp.editors.ChartEditorPart;
62 52
import org.txm.core.preferences.TXMPreferences;
63
import org.txm.lexicaltable.functions.LexicalTableFactory;
64
import org.txm.rcpapplication.JobsTimer;
53
import org.txm.lexicaltable.core.functions.LexicalTableFactory;
54
import org.txm.lexicaltable.core.statsengine.data.LexicalTable;
55
import org.txm.lexicaltable.rcp.editors.LexicalTableDialog;
56
import org.txm.rcp.handlers.BaseAbstractHandler;
65 57
import org.txm.rcpapplication.TxmPreferences;
66
import org.txm.rcpapplication.actions.LexicalTableDialog;
67
import org.txm.rcpapplication.utils.JobHandler;
68
import org.txm.rcpapplication.views.QueriesView;
69
import org.txm.rcpapplication.views.RVariablesView;
70 58
import org.txm.rcpapplication.views.corpora.CorporaView;
71 59
import org.txm.searchengine.cqp.corpus.Partition;
72 60
import org.txm.searchengine.cqp.corpus.Property;
73
import org.txm.stat.StatException;
74
import org.txm.stat.data.LexicalTable;
75
import org.txm.stat.engine.r.RWorkspaceException;
61
import org.txm.statsengine.core.StatException;
76 62
import org.txm.utils.logger.Log;
77 63

 
78 64
/**
......
81 67
 * @author mdecorde
82 68
 * @author sjacquot
83 69
 */
84
public class ComputeCAH extends AbstractHandler {
70
public class ComputeCAH extends BaseAbstractHandler {
85 71

 
86 72

 
87 73
	// adds a double click listener to the Corpus View
......
97 83
	public Object execute(ExecutionEvent event) throws ExecutionException {
98 84

 
99 85

 
100
		if (!Toolbox.isStatEngineInitialized()) {
101
			System.out.println(CAUIPMessages.ComputeCAH_4);
86
		if(!this.checkStatsEngine()) {
102 87
			return null;
103 88
		}
104 89

 
90

 
105 91
		CAH cah = null;
106 92
		CA ca = null;
107 93
		LexicalTable lexicaltable = null;
......
135 121
			//System.out.println("Compute CAH with Partition : "+((Partition)selection.getFirstElement()).getName());
136 122
			partition = (Partition)selection.getFirstElement();
137 123
			try {
138
				String title = CAUIPMessages.bind(CAUIPMessages.ComputeCAH_0, partition.getName());
124
				String title = CAHUIMessages.bind(CAHUIMessages.ComputeCAH_0, partition.getName());
139 125
				int vmax = TXMPreferences.getInt(CAPreferences.PREFERENCES_NODE, CAPreferences.V_MAX);
140 126
				int fmin = TXMPreferences.getInt(CAPreferences.PREFERENCES_NODE, CAPreferences.F_MIN);
141 127
				Shell shell = Display.getCurrent().getActiveShell();
......
187 173
		return null;
188 174
	}
189 175

 
190
	/**
191
	 * Computes the CAH. Also creates the chart. Opens a chart editor if <code>chartEditor</code> is null otherwise refreshes the existing chart editor.
192
	 * @param newResult
193
	 * @throws RWorkspaceException
194
	 */
195
	public static void compute(final CAH cah, final ChartEditorPart chartEditor) {
196 176

 
197
//		JobHandler jobhandler = new JobHandler(CAUIPMessages.CAHEditor_0) {
198
//			@Override
199
//			protected IStatus run(IProgressMonitor monitor) {
200
//				this.runInit(monitor);
201
//				try {
202
//
203
//					this.acquireSemaphore();
204
//					cah.stepCompute();
205
//					this.releaseSemaphore();
206
//
207
//					// Store result
208
//					if(chartEditor == null)	{
209
////						if (cah.getPartition() != null)	{
210
////							cah.getPartition().storeResult(cah);
211
////						}
212
////						else if (cah.getCorpus() != null)	{
213
////							cah.getCorpus().storeResult(cah);
214
////						}
215
//						cah.getCA().storeResult(cah);
216
//					}
217
//
218
//					// Refresh views
219
//					this.syncExec(new Runnable() {
220
//						@Override
221
//						public void run() {
222
//
223
//							// Create a new chart editor
224
//							if(chartEditor == null)	{
225
//								SWTChartsComponentsProvider.getCurrent().openEditor(cah.getName(), cah, CAHPreferences.PREFERENCES_NODE);
226
//							}
227
//							// Refresh the existing chart editor
228
////							else	{
229
////								// Create and load the new chart
230
////								chartEditor.updateChart();
231
////								chartEditor.loadChart();
232
////								chartEditor.forceFocus();
233
////							}
234
//
235
//
236
//							// Refresh UI
237
//							CorporaView.refresh();
238
//							CorporaView.expand(cah.getParent());
239
//							QueriesView.refresh();
240
//							RVariablesView.refresh();
241
//						}
242
//					});
243
//
244
//
245
//				}
246
//				catch (ThreadDeath td) {
247
//					return Status.CANCEL_STATUS;
248
//				}
249
//				catch (Exception e) {
250
//					System.out.println(e.getLocalizedMessage());
251
//					org.txm.rcpapplication.utils.Logger.printStackTrace(e);
252
//					Log.severe("Error while computing CAH: "+e.getLocalizedMessage());
253
//				}
254
//				finally {
255
//					monitor.done();
256
//					JobsTimer.stopAndPrint();
257
//				}
258
//				return Status.OK_STATUS;
259
//			}
260
//		};
261
//		jobhandler.startJob();
262 177

 
263
	}
264 178

 
265

 
266

 
267

 
268

 
269 179
	/**
270 180
	 * The Class CAHParamDialog.
271 181
	 */
......
289 199
		 */
290 200
		public CAHParamDialog(Shell parentShell) {
291 201
			super(parentShell);
292
			this.title = CAUIPMessages.CAHEditorTitle;
202
			this.title = CAHCoreMessages.RESULT_TYPE;
293 203
		}
294 204

 
295 205
		/* (non-Javadoc)
......
302 212
			if (title != null)
303 213
				newShell.setText(title);
304 214
			else
305
				newShell.setText(CAUIPMessages.CAHEditorTitle);
215
				newShell.setText(CAHCoreMessages.RESULT_TYPE);
306 216
		}
307 217

 
308 218
		/** The composite. */
......
331 241

 
332 242
			// N CLUSTERS
333 243
			Label label = new Label(composite, SWT.NONE);
334
			label.setText(CAUIPMessages.CAHPreferencePage_2);
244
			label.setText(CAHUIMessages.CAHPreferencePage_2);
335 245

 
336 246
			nclusterSpinner = new Spinner(composite, SWT.BORDER);
337 247
			nclusterSpinner.setMinimum(2);
......
341 251

 
342 252
			// ROWS OR COLS
343 253
			docolumnsButton = new Button(composite, SWT.RADIO);
344
			docolumnsButton.setText(CAUIPMessages.ComputeClassification_5);
254
			docolumnsButton.setText(CAHUIMessages.COMPUTE_COLUMNS);
345 255
			docolumnsButton.setSelection(true);
346 256

 
347 257
			Button dorowsButton = new Button(composite, SWT.RADIO);
348
			dorowsButton.setText(CAUIPMessages.ComputeClassification_6);
258
			dorowsButton.setText(CAHUIMessages.COMPUTE_ROWS);
349 259

 
350 260
			/*
351 261
			// METHODS
tmp/org.txm.cah.rcp/src/org/txm/cah/rcp/preferences/CAHPreferencePage.java (revision 239)
33 33
import org.eclipse.swt.widgets.Composite;
34 34
import org.eclipse.ui.IWorkbench;
35 35
import org.txm.cah.core.functions.CAH;
36
import org.txm.cah.core.messages.CAHCoreMessages;
36 37
import org.txm.cah.core.preferences.CAHPreferences;
37 38
import org.txm.cah.rcp.adapters.CAHAdapterFactory;
38
import org.txm.cah.rcp.messages.CAUIPMessages;
39
import org.txm.cah.rcp.messages.CAHUIMessages;
39 40
import org.txm.chartsengine.rcp.SWTChartsComponentsProvider;
40 41
import org.txm.rcp.preferences.TXMPreferencePage;
41 42
import org.txm.rcp.preferences.TXMPreferenceStore;
......
54 55
	public void createFieldEditors() {
55 56

 
56 57
		
57
		IntegerFieldEditor nClusters = new IntegerFieldEditor(CAHPreferences.N_CLUSTERS, CAUIPMessages.CAHPreferencePage_2, getFieldEditorParent());
58
		IntegerFieldEditor nClusters = new IntegerFieldEditor(CAHPreferences.N_CLUSTERS, CAHUIMessages.CAHPreferencePage_2, getFieldEditorParent());
58 59
		addField(nClusters);
59 60

 
60 61
		String list[] = CAH.getMethods(); 
......
62 63
		for(int i = 0 ; i < list.length ; i++)
63 64
			methods[i][0] = methods[i][1] = list[i];
64 65
				
65
		ComboFieldEditor method = new ComboFieldEditor(CAHPreferences.METHOD, CAUIPMessages.CAHPreferencePage_3, methods, getFieldEditorParent());
66
		ComboFieldEditor method = new ComboFieldEditor(CAHPreferences.METHOD, CAHUIMessages.CAHPreferencePage_3, methods, getFieldEditorParent());
66 67
		addField(method);
67 68

 
68 69
		list = CAH.getMetrics(); 
......
70 71
		for(int i = 0 ; i < list.length ; i++)
71 72
			metrics[i][0] = metrics[i][1] = list[i];
72 73
		
73
		ComboFieldEditor metric = new ComboFieldEditor(CAHPreferences.METRIC, CAUIPMessages.CAHPreferencePage_4, metrics, getFieldEditorParent());
74
		ComboFieldEditor metric = new ComboFieldEditor(CAHPreferences.METRIC, CAHUIMessages.CAHPreferencePage_4, metrics, getFieldEditorParent());
74 75
		addField(metric);
75 76
		
76 77
		
......
78 79
		Composite chartsTab = SWTChartsComponentsProvider.createChartsRenderingPreferencesTabFolderComposite(getFieldEditorParent());
79 80

 
80 81
		String[][] labelAndValues = {{"2D", "true"}, {"3D", "false"}}; //$NON-NLS-1$ //$NON-NLS-2$ //$NON-NLS-3$ //$NON-NLS-4$
81
		RadioGroupFieldEditor default2D3Ddisplay = new RadioGroupFieldEditor(CAHPreferences.DISPLAY_2D, CAUIPMessages.CAHPreferencePage_0, 2, labelAndValues, chartsTab);
82
		RadioGroupFieldEditor default2D3Ddisplay = new RadioGroupFieldEditor(CAHPreferences.DISPLAY_2D, CAHUIMessages.CAHPreferencePage_0, 2, labelAndValues, chartsTab);
82 83
		addField(default2D3Ddisplay);
83 84
		
84 85
		
......
90 91
	public void init(IWorkbench workbench) {
91 92
		this.setPreferenceStore(new TXMPreferenceStore(CAHPreferences.PREFERENCES_NODE));
92 93
		//setDescription("CAH");
93
		this.setTitle(CAUIPMessages.CAHPreferencePage_2);
94
		this.setTitle(CAHCoreMessages.RESULT_TYPE);
94 95
		this.setImageDescriptor(CAHAdapterFactory.ICON);
95 96
	}
96 97

 
tmp/org.txm.cah.rcp/src/org/txm/cah/rcp/messages/messages_ru_utf8.properties (revision 239)
1
CAHEditor_0=N/A_Computing CAH
2
CAHPreferencePage_0=Показывать графики в 2D
3
CAHPreferencePage_1=Классификация
4
CAHPreferencePage_2=Число кластеров
5
CAHPreferencePage_3=Метод
6
CAHPreferencePage_4=Метрика
7
ComputeCAH_0=Расчет Классификации {0}
8
ComputeCAH_1=Показать график
9
ComputeCAH_2=** Не удается записать данные во временный файл
10
ComputeCAH_3=Расчет классификации с 
11
ComputeClassification_5=Колонки
12
ComputeClassification_6=Строчки
tmp/org.txm.cah.rcp/src/org/txm/cah/rcp/messages/CAUIPMessages.java (revision 239)
1
package org.txm.cah.rcp.messages;
2

 
3
import org.eclipse.osgi.util.NLS;
4
import org.txm.core.messages.TXMCoreMessages;
5

 
6
public class CAUIPMessages extends NLS {
7

 
8
	// FIXME: use the same properties file than the bundle
9
	//private static final String BUNDLE_NAME = "l10n.bundle"; //$NON-NLS-1$
10
	private static final String BUNDLE_NAME = "org.txm.cah.rcp.messages.messages"; //$NON-NLS-1$
11
	
12
	
13
	public static String CAHPreferencePage_0;
14
	public static String CAHPreferencePage_2;
15
	public static String CAHPreferencePage_3;
16
	public static String CAHPreferencePage_4;
17
	
18
	public static String CAHEditor_0;
19

 
20
	public static String CAHEditor_PART_NAME_PREFIX;
21

 
22
	
23
	public static String ComputeCAH_0;
24
	public static String ComputeCAH_1;
25
	public static String ComputeCAH_2;
26
	public static String ComputeCAH_3;
27
	public static String ComputeCAH_4;
28
	public static String ComputeCAH_5;
29
	public static String ComputeCAH_6;
30
	
31
	public static String ComputeClassification_5;
32
	public static String ComputeClassification_6;
33
	
34
	public static String CAHEditorTitle;
35
	
36
	static {
37
		// initializes resource bundle
38
		TXMCoreMessages.initializeMessages(BUNDLE_NAME, CAUIPMessages.class);
39
	}
40
	
41
	private CAUIPMessages() {
42
	}
43
}
tmp/org.txm.cah.rcp/src/org/txm/cah/rcp/messages/messages_ru.properties (revision 239)
1

 
2
CAHPreferencePage_0 = Показывать графики в 2D
3
CAHPreferencePage_2 = Число кластеров
4
CAHPreferencePage_3 = Метод
5
CAHPreferencePage_4 = Метрика
6

 
7
COMPUTE_COLUMNS = Колонки
8
COMPUTE_ROWS  = Строчки
9

 
10
ComputeCAH_0 = Расчет Классификации {0}
11
ComputeCAH_1 = Показать график
12
ComputeCAH_2 = ** Не удается записать данные во временный файл
13
ComputeCAH_3 = Расчет классификации с 
0 14

 
tmp/org.txm.cah.rcp/src/org/txm/cah/rcp/messages/messages_fr.properties (revision 239)
1
CAHEditor_0=Calcul de la CAH
2
CAHEditor_PART_NAME_PREFIX=Classification \: {0}
3
CAHPreferencePage_0=Afficher les graphiques en 2D
4
CAHPreferencePage_1=Classification
5
CAHPreferencePage_2=Nombre de clusters
6
CAHPreferencePage_3=Méthode
7
CAHPreferencePage_4=Métrique
8
ComputeCAH_0=Calcul de la Classification avec {0}
9
ComputeCAH_1=Afficher le graphique
10
ComputeCAH_2=** Impossible d'écrire dans le fichier temporaire
11
ComputeCAH_3=Calcul de la classification avec
12
ComputeCAH_5=Ouverture de la fenêtre de Classification
13
ComputeCAH_6=Erreur lors de l'ouverture de l'éditeur de Classification \: {0}
14
ComputeClassification_5=Classer les colonnes
15
ComputeClassification_6=Classer les lignes
1

 
2
CAHPreferencePage_0 = Afficher les graphiques en 2D
3

 
4
CAHPreferencePage_2 = Nombre de clusters
5

 
6
CAHPreferencePage_3 = Méthode
7

 
8
CAHPreferencePage_4 = Métrique
9

 
10
CHART_TOOLBAR_BUTTON_NUMBER_OF_CLUSTERS = Nombre de clusters :
11

 
12
COMPUTE_COLUMNS = Classer les colonnes
13

 
14
COMPUTE_ROWS = Classer les lignes
15

 
16
ComputeCAH_0 = Calcul de la Classification avec {0}
17

 
18
ComputeCAH_1 = Afficher le graphique
19

 
20
ComputeCAH_2 = ** Impossible d'écrire dans le fichier temporaire
21

 
22
ComputeCAH_3 = Calcul de la classification avec
23

 
24
ComputeCAH_5 = Ouverture de la fenêtre de Classification
25

 
26
ComputeCAH_6 = Erreur lors de l'ouverture de l'éditeur de Classification : {0}
tmp/org.txm.cah.rcp/src/org/txm/cah/rcp/messages/CAHUIMessages.java (revision 239)
1
package org.txm.cah.rcp.messages;
2

 
3
import org.eclipse.osgi.util.NLS;
4
import org.txm.core.messages.TXMCoreMessages;
5

 
6
public class CAHUIMessages extends NLS {
7

 
8
	private static final String BUNDLE_NAME = "org.txm.cah.rcp.messages.messages"; //$NON-NLS-1$
9
	
10
	
11
	public static String CAHPreferencePage_0;
12
	public static String CAHPreferencePage_2;
13
	public static String CAHPreferencePage_3;
14
	public static String CAHPreferencePage_4;
15
	
16
	public static String ComputeCAH_0;
17
	
18
	//FIXME: these keys/values are not used, remove or use them?
19
	public static String ComputeCAH_1;
20
	public static String ComputeCAH_2;
21
	public static String ComputeCAH_3;
22
	public static String ComputeCAH_5;
23
	public static String ComputeCAH_6;
24
	// end of fixme
25
	
26
	public static String COMPUTE_COLUMNS;
27
	public static String COMPUTE_ROWS;
28
	
29
	public static String CHART_TOOLBAR_BUTTON_NUMBER_OF_CLUSTERS;
30
	
31
	static {
32
		// initializes resource bundle
33
		TXMCoreMessages.initializeMessages(BUNDLE_NAME, CAHUIMessages.class);
34
	}
35
	
36
	private CAHUIMessages() {
37
		//no instantiation
38
	}
39
}
0 40

 
tmp/org.txm.cah.rcp/src/org/txm/cah/rcp/messages/messages.properties (revision 239)
1
CAHEditor_PART_NAME_PREFIX=Classification\: {0}
2
CAHEditorTitle=Classification
3
CAHPreferencePage_0=Display chart in
4
CAHPreferencePage_1=Classification
5
CAHPreferencePage_2=Number of clusters
6
CAHPreferencePage_3=Method
7
CAHPreferencePage_4=Metric
8
ComputeCAH_0=Compute Classification with {0}
9
ComputeCAH_1=Show chart
10
ComputeCAH_2=Error\: temporary file created cannot be written\:
11
ComputeCAH_3=Computing CAH with
12
ComputeCAH_4=Statistics Engine is not ready. Canceling command.
13
ComputeCAH_5=Opening the Classification result
14
ComputeCAH_6=Error while computing Classification\: {0}
15
ComputeClassification_5=Compute columns
16
ComputeClassification_6=Compute rows
1

 
2
CAHPreferencePage_0 = Display chart in
3

 
4
CAHPreferencePage_2 = Number of clusters
5

 
6
CAHPreferencePage_3 = Method
7

 
8
CAHPreferencePage_4 = Metric
9

 
10
CHART_TOOLBAR_BUTTON_NUMBER_OF_CLUSTERS = Number of clusters:
11

 
12
COMPUTE_COLUMNS = Compute columns
13

 
14
COMPUTE_ROWS = Compute rows
15

 
16
ComputeCAH_0 = Compute Classification with {0}
17

 
18
ComputeCAH_1 = Show chart
19

 
20
ComputeCAH_2 = Error: temporary file created cannot be written:
21

 
22
ComputeCAH_3 = Computing CAH with
23

 
24
ComputeCAH_5 = Opening the Classification result
25

 
26
ComputeCAH_6 = Error while computing Classification: {0}
tmp/org.txm.cah.rcp/src/org/txm/cah/rcp/editors/CAHChartEditor.java (revision 239)
13 13
import org.eclipse.swt.widgets.Spinner;
14 14
import org.eclipse.swt.widgets.ToolItem;
15 15
import org.txm.cah.core.functions.CAH;
16
import org.txm.cah.core.messages.CAHCoreMessages;
16 17
import org.txm.cah.core.preferences.CAHPreferences;
17
import org.txm.cah.rcp.messages.CAUIPMessages;
18
import org.txm.core.results.ITXMResult;
18
import org.txm.cah.rcp.messages.CAHUIMessages;
19 19
import org.txm.chartsengine.rcp.editors.ChartEditorPart;
20 20
import org.txm.chartsengine.rcp.messages.SWTComponentsProviderMessages;
21 21
import org.txm.core.preferences.TXMPreferences;
22
import org.txm.core.results.ITXMResult;
22 23
import org.txm.rcpapplication.IImageKeys;
23 24
import org.txm.rcpapplication.JobsTimer;
24 25
import org.txm.rcpapplication.commands.editor.CustomizableEditor;
25 26
import org.txm.rcpapplication.utils.JobHandler;
26 27
import org.txm.rcpapplication.views.QueriesView;
27
import org.txm.rcpapplication.views.RVariablesView;
28 28
import org.txm.rcpapplication.views.corpora.CorporaView;
29 29
import org.txm.searchengine.cqp.corpus.Corpus;
30
import org.txm.statsengine.r.rcp.views.RVariablesView;
30 31
import org.txm.utils.logger.Log;
31 32

 
32 33
/**
......
59 60
		// Number of clusters
60 61
		ToolItem itemSeparator = new ToolItem(this.toolBar, SWT.SEPARATOR);
61 62
	  CLabel clustersLabel = new CLabel(this.toolBar, SWT.CENTER);
62
		clustersLabel.setText(SWTComponentsProviderMessages.SWTChartsComponentProvider_CAH_TOOLBAR_BUTTON_NUMBER_OF_CLUSTERS);
63
		clustersLabel.setText(CAHUIMessages.CHART_TOOLBAR_BUTTON_NUMBER_OF_CLUSTERS);
63 64
		clustersLabel.pack();
64 65
		itemSeparator.setWidth(clustersLabel.getBounds().width);
65 66
	  itemSeparator.setControl(clustersLabel);
......
76 77

 
77 78
		// Columns
78 79
		final ToolItem computeColumns = new ToolItem(this.toolBar, SWT.RADIO);
79
		computeColumns.setToolTipText(CAUIPMessages.ComputeClassification_5);
80
		computeColumns.setToolTipText(CAHUIMessages.COMPUTE_COLUMNS);
80 81
		computeColumns.setImage(IImageKeys.getImage(CAHChartEditor.class, "icons/compute_columns.png")); //$NON-NLS-1$
81 82
		// FIXME: keep this for offering an option "large icons" with text in buttons ?
82 83
		//computeColumns.setText(CAUIPMessages.ComputeClassification_5);
......
84 85

 
85 86
		// Rows
86 87
		final ToolItem computeRows = new ToolItem(this.toolBar, SWT.RADIO);
87
		computeRows.setToolTipText(CAUIPMessages.ComputeClassification_6);
88
		computeRows.setToolTipText(CAHUIMessages.COMPUTE_ROWS);
88 89
		computeRows.setImage(IImageKeys.getImage(CAHChartEditor.class, "icons/compute_rows.png")); //$NON-NLS-1$
89 90
		// FIXME: keep this for offering an option "large icons" with text in buttons ?
90 91
		//computeRows.setText(CAUIPMessages.ComputeClassification_6);
......
174 175
	 */
175 176
	public void compute(final boolean update)	{
176 177
		
177
		JobHandler jobhandler = new JobHandler(CAUIPMessages.CAHEditor_0) {
178
		JobHandler jobhandler = new JobHandler(CAHCoreMessages.LOG_COMPUTE_CAH) {
178 179
			@Override
179 180
			protected IStatus run(IProgressMonitor monitor) {
180 181
				this.runInit(monitor);
......
188 189

 
189 190
						getResultData().getCA().addResult(getResultData());
190 191
						
191
						// Store result
192
//						if(chartEditor == null)	{
193
////							if (cah.getPartition() != null)	{
194
////								cah.getPartition().storeResult(cah);
195
////							}
196
////							else if (cah.getCorpus() != null)	{
197
////								cah.getCorpus().storeResult(cah);
198
////							}
199

 
200 192
						// Refresh views
201 193
						this.syncExec(new Runnable() {
202 194
							@Override
tmp/org.txm.cah.rcp/OSGI-INF/l10n/bundle.properties (revision 239)
1
command.name=Classification
2
command.tooltip=Classification
3
editor.name=Classification
4
page.name=Classification
1

 
2
command.name = Classification
3

 
4
command.tooltip = Compute classification
5

 
6
editor.name = Classification
7

 
8
page.name = Classification
tmp/org.txm.cah.rcp/OSGI-INF/l10n/bundle_ru.properties (revision 239)
1

 
2
command.name  = Классификация
3
command.tooltip = Классификация
4

 
5
page.name = Классификация
tmp/org.txm.cah.core/src/org/txm/cah/core/messages/messages_ru.properties (revision 239)
1
CAH_0=Error while exporting CAH result : 
1

 
2
RESULT_TYPE = Классификация
tmp/org.txm.cah.core/src/org/txm/cah/core/messages/messages_fr.properties (revision 239)
1
CAH_0=Erreur durant l'export du résultat CAH : 
1

 
2
ERROR_EXPORT_TXT = Erreur durant l'export du résultat CAH : 
3

 
4
LOG_COMPUTE_CAH = Calcul de la CAH
5

 
6
RESULT_TYPE = Classification
tmp/org.txm.cah.core/src/org/txm/cah/core/messages/CAHCoreMessages.java (revision 239)
7 7

 
8 8
	private static final String BUNDLE_NAME = "org.txm.cah.core.messages.messages"; //$NON-NLS-1$
9 9

 
10
	public static String CAH_0;
11

 
12
	public static String CAHEditor_PART_NAME_PREFIX;
13
	public static String CAHEditorTitle;
14 10
	
11
	public static String RESULT_TYPE;
12
	
13
	public static String ERROR_EXPORT_TXT;
14
	public static String LOG_COMPUTE_CAH;
15
	
16
	
17
	
15 18
	static {
16 19
		// initialize resource bundle
17 20
		TXMCoreMessages.initializeMessages(BUNDLE_NAME, CAHCoreMessages.class);
tmp/org.txm.cah.core/src/org/txm/cah/core/messages/messages.properties (revision 239)
1
CAH_0=Error while exporting CAH result : 
1

 
2
ERROR_EXPORT_TXT = Error while exporting CAH result: 
3

 
4
LOG_COMPUTE_CAH = Computing CAH
5

 
6
RESULT_TYPE = Classification
tmp/org.txm.cah.core/src/org/txm/cah/core/functions/CAH.java (revision 239)
35 35
import org.txm.cah.core.messages.CAHCoreMessages;
36 36
import org.txm.core.results.ITXMResult;
37 37
import org.txm.functions.Function;
38
import org.txm.lexicaltable.core.statsengine.data.LexicalTable;
38 39
import org.txm.searchengine.cqp.corpus.Corpus;
39 40
import org.txm.searchengine.cqp.corpus.Partition;
40
import org.txm.stat.data.LexicalTable;
41
import org.txm.stat.engine.r.RWorkspace;
42
import org.txm.stat.engine.r.RWorkspaceException;
41
import org.txm.statsengine.r.core.RWorkspace;
42
import org.txm.statsengine.r.core.RWorkspaceException;
43 43
import org.txm.utils.logger.Log;
44 44

 
45 45
/**
......
75 75
	/** The source. */
76 76
	Object source;
77 77

 
78
	/** The name. */
79
	String name;
80

 
81 78
	/**
82 79
	 * The coordinates of the clusters.
83 80
	 */
......
140 137
		this.partition = ca.getPartition();
141 138
		this.corpus = ca.getCorpus();
142 139
		this.target = ca.getSymbol();
143
		this.name = ca.getName();
144 140
	}
145 141

 
146 142
	/**
......
153 149
	 * @param NCluster the n cluster
154 150
	 * @param displayMode the display mode
155 151
	 */
152
	//FIXME: not used?
156 153
	public CAH(LexicalTable table, boolean col, String method, String metric, int NCluster)	{
157 154
		super(table);
158 155
		this.columns = col;
......
164 161
		this.partition = table.getPartition();
165 162
		this.corpus = table.getCorpus();
166 163
		this.target = table.getSymbol();
167
		this.name = table.getName();
168 164
		this.table = table;
169 165
	}
170 166

 
......
275 271
	 * @param encoding
276 272
	 * @return
277 273
	 */
274
	//FIXME: extract to future exporter extension
275
	@Deprecated
278 276
	public boolean toTxt(File outfile, String encoding)	{
279 277
		boolean ret = true;
280 278
		acquireSemaphore();
......
286 284
			rw.eval("sink()"); //$NON-NLS-1$
287 285
		} catch (RWorkspaceException e) {
288 286
			// TODO Auto-generated catch block
289
			System.out.println(CAHCoreMessages.CAH_0+e);
287
			System.out.println(CAHCoreMessages.ERROR_EXPORT_TXT + e);
290 288
			org.txm.utils.logger.Log.printStackTrace(e);
291 289
			ret = false;
292 290
		} finally {
......
295 293
		return true;
296 294
	}
297 295

 
296
	//FIXME: extract to future exporter extension
297
	@Deprecated
298 298
	public boolean toTxt(File outfile, String encoding, String colsep, String txtsep) {
299 299
		return toTxt(outfile, encoding);
300 300
	}
301 301

 
302 302
	/**
303
	 * Gets the name.
304
	 *
305
	 * @return the name
306
	 */
307
	public String getName() {
308
		return name;
309
	}
310

 
311
	/**
312 303
	 * Gets the source.
313 304
	 *
314 305
	 * @return the source
......
643 634
		return table;
644 635
	}
645 636

 
637
	
646 638
	@Override
639
	public String getName() {
640
		return this.parent.getName();
641
	}
642

 
643
	
644
	@Override
647 645
	public String getSimpleName() {
648
		// TODO Auto-generated method stub
649
		return null;
646
		return this.getName();
650 647
	}
651 648

 
652 649
	@Override
tmp/org.txm.chartsengine.r.core/src/org/txm/chartsengine/r/core/RChartsEngine.java (revision 239)
6 6
import org.txm.chartsengine.core.ChartsEngine;
7 7
import org.txm.chartsengine.r.core.preferences.RChartsEnginePreferences;
8 8
import org.txm.core.preferences.TXMPreferences;
9
import org.txm.stat.StatException;
10 9
import org.txm.stat.engine.r.RDevice;
11
import org.txm.stat.engine.r.RWorkspace;
12
import org.txm.stat.engine.r.RWorkspaceException;
13 10
import org.txm.stat.engine.r.RWorkspaceRenderer;
11
import org.txm.statsengine.core.StatException;
12
import org.txm.statsengine.r.core.RWorkspace;
13
import org.txm.statsengine.r.core.RWorkspaceException;
14 14
import org.txm.utils.logger.Log;
15 15

 
16 16

 
......
82 82
	 */
83 83
	public void plot(File file, String expression)	{
84 84
		try {
85
			RWorkspaceRenderer rw = RWorkspaceRenderer.getInstance();
86
			rw.plot(file, expression, this.rDevice);
85
			RWorkspaceRenderer.getInstance().plot(file, expression, this.rDevice);
87 86
		}
88 87
		catch(RWorkspaceException e) {
89 88
			// TODO Auto-generated catch block
tmp/org.txm.chartsengine.r.core/src/org/txm/stat/engine/r/RWorkspaceRenderer.java (revision 239)
35 35
import org.apache.commons.lang.StringEscapeUtils;
36 36
import org.rosuda.REngine.REXP;
37 37
import org.rosuda.REngine.REXPMismatchException;
38
import org.txm.Messages;
39 38
import org.txm.chartsengine.core.ChartsEngine;
40
import org.txm.chartsengine.core.preferences.ChartsEnginePreferences;
41
import org.txm.core.preferences.TXMPreferences;
42
import org.txm.stat.StatException;
39
import org.txm.core.messages.TXMCoreMessages;
40
import org.txm.statsengine.core.StatException;
41
import org.txm.statsengine.r.core.RWorkspace;
42
import org.txm.statsengine.r.core.RWorkspaceException;
43
import org.txm.statsengine.r.core.messages.RCoreMessages;
43 44
import org.txm.utils.OSDetector;
44 45
import org.txm.utils.logger.Log;
45 46

 
......
107 108
			return;
108 109
		}
109 110
		if (!file.canWrite()) {
110
			System.out.println(Messages.LS_0+file+" cannot be written "); //$NON-NLS-1$
111
			System.out.println(TXMCoreMessages.LS_0+file+" cannot be written "); //$NON-NLS-1$
111 112
		}
112 113
		String devicename = device.getName();
113 114

 
114 115
		String name;
115
		Log.info(Messages.RWorkspace_3 + file.getAbsolutePath());
116
		Log.info(RCoreMessages.RWorkspace_3 + file.getAbsolutePath());
116 117
		if (OSDetector.isFamilyWindows()) { //$NON-NLS-1$ //$NON-NLS-2$
117 118
			try {
118 119
				name = StringEscapeUtils.escapeJava(file.getCanonicalPath());
tmp/org.txm.chartsengine.r.core/META-INF/MANIFEST.MF (revision 239)
3 3
Bundle-Name: R Charts Engine Core
4 4
Bundle-SymbolicName: org.txm.chartsengine.r.core;singleton:=true
5 5
Bundle-Version: 1.0.0.qualifier
6
Require-Bundle: org.txm.r;bundle-version="1.0.0",
6
Require-Bundle: org.txm.statsengine.r.core;bundle-version="1.0.0",
7 7
 org.eclipse.core.runtime,
8 8
 org.txm.chartsengine.core;bundle-version="1.0.0";visibility:=reexport,
9 9
 org.txm.core,

Also available in: Unified diff