Revision 1902 tmp/org.txm.core/src/java/org/txm/core/messages/messages_ru.properties

messages_ru.properties (revision 1902)
2 2
#TXM messages generated by the PluginMessagesManager class
3 3
#Tue Dec 18 10:24:08 CET 2018
4 4

 
5
common_cancel     = 
6
common_cols      = 
7
common_delete     = удалить
8
common_description   = Описание
9
common_fMax      = 
10
common_fMin      = 
11
common_frequency    = Частотность
12
common_lowestFrequency = Минимальная частотность
13
common_numberOfLines  = Число строк
14
common_ok       = OK
15
common_property    = Свойство
16
common_queriesColonP0 = Запросы: {0}.
17
common_query      = Запрос:
18
common_structure    = Структура
19
common_thresholds   = Пороги
20
common_units      = Единицы
21
common_warning     = Внимание
5
P0BuiltParts = 
22 6

 
7
common_P0ItemsForP1Occurrences = 
8
common_P0Occurrences      = 
9
common_P0Positions       = 
10
common_cancel         = 
11
common_cols          = 
12
common_delete         = удалить
13
common_description       = Описание
14
common_fMax          = 
15
common_fMin          = 
16
common_frequency        = Частотность
17
common_lowestFrequency     = Минимальная частотность
18
common_noResults        = 
19
common_numberOfLines      = Число строк
20
common_ok           = OK
21
common_property        = Свойство
22
common_queriesColonP0     = Запросы: {0}.
23
common_query          = Запрос:
24
common_structure        = Структура
25
common_thresholds       = Пороги
26
common_units          = Единицы
27
common_warning         = Внимание
28

 
23 29
couldNotCreateTXMHOMEDirectoryColonP0 = ** Не удалось создать папку TXMHOME : {0}
24 30

 
25 31
error_error          = ** Ошибка: {0}

Also available in: Unified diff